ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

Ένα πολύ μικρό ποσοστό (1-3%) του καρκίνου του στομάχου έχει βρεθεί να σχετίζεται με συγκεκριμένες κληρονομούμενες μεταλλάξεις. Επιπλέον, σε ένα ποσοστό 5-10% παρατηρούνται πολλαπλά μέλη μιας οικογένειας με τη διάγνωση καρκίνου του στομάχου, χωρίς όμως να ανιχνεύονται παθογόνες κληρονομούμενες μεταλλάξεις στα άτομα αυτά.

cover cover

Ακολουθούν τα πιο συχνά κληρονομούμενα σύνδρομα με προδιάθεση εμφάνισης καρκίνου στομάχου.

Κληρονομικός Καρκίνος Στομάχου Διαχύτου Τύπου (HereditaryDiffuseGastricCancer,HDGC)

Σύνδρομο Lynch ή κληρονομούμενος μη πολυποδιασικός καρκίνος παχέος εντέρου (hereditary nonpolyposis colorectal cancer, HNPCC)

Σύνδρομο Peutz–Jeghers

Σύνδρομο νεανικής πολυποδίασης (Juvenile polyposis syndrome)

Οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση (FamilialAdenomatousPolyposis,FAP)

 

Επιπλέον σύνδρομα που πιθανώς σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα καρκίνου στομάχου είναι:

  • Σύνδρομο Bloom
  • Σύνδρομο Li-Fraumeni
  • Κληρονομούμενος καρκίνος μαστού και ωοθηκών (μετάλλαξη στα γονίδια BRCA1 και 2)
  • Xeroderma pigmentosum
  • Σύνδρομο Cowden
  • Σύνδρομο Αταξίας-τηλεγγειακτασίας
>