header-image header-image

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου φαρμάκου διαρκεί συνήθως μερικά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Κατά τη διαδικασία αυτή ελέγχεται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του κάθε φαρμάκου στα πλαίσια κλινικών μελετών.

Τι είναι κλινική μελέτη;

Κλινική Μελέτη είναι μία έρευνα στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν ασθενείς εθελοντικά μέσω της οποίας οι ερευνητές-ιατροί προσπαθούν να βρουν καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου. Μία κλινική μελέτη μπορεί να διεξάγεται για να αποφασιστεί εάν ένα καινοτόμο φάρμακο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό στους ασθενείς. Οι συμμετέχοντες στην κλινική μελέτη έχουν ενεργό ρόλο στη φαρμακευτική τους περίθαλψη, και πιο σημαντικά αποκτούν πρόσβαση σε νέες θεραπείες πριν αυτές διατεθούν στο ευρύ κοινό.

Οι κλινικές μελέτες υπόκεινται σε κανονισμούς και διεξάγονται σύμφωνα με τη Διεθνή Νομοθεσία αλλά και το Νομοθετικό Πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα. Οι κλινικές μελέτες υπόκεινται σε ελέγχους και λαμβάνουν έγκριση από Διεθνείς Οργανισμούς όπως ο EMA (EUROPEAN MEDICINES AGENCY) , ο FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION και ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) και η ΕΕΔ (Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας) για την Ελλάδα.

Η ασφάλεια του ασθενούς και η διατήρηση των προσωπικών του δεδομένων είναι πολύ σημαντικά για το Κέντρο μας.

 • Ο/η ασθενής που συμμετέχει σε μια κλινική μελέτη λαμβάνει έναν κωδικό ο οποίος προστατεύει την ανωνυμία του/της.
 • Επιπλέον, κάθε ασθενής πριν την ένταξη σε μια κλινική μελέτη ενημερώνεται πλήρως για το φάρμακο και τη διαδικασία της θεραπείας. Επίσης, λαμβάνει το Έντυπο Συγκατάθεσης, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη μελέτη και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.
 • Κάθε Κλινική Μελέτη που διεξάγεται στο Κέντρο μας έχει έγκριση από το Διοικητικό και Επιστημονικό Συμβούλιο της Κλινικής καθώς επίσης και από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΕΔ).

Για να μπορέσει ένας ασθενής να συμμετάσχει σε μια κλινική μελέτη πρέπει να είναι κατάλληλος ως προς τα κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού. Η κάθε μελέτη έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται ώστε να κριθεί ο/η ασθενής κατάλληλος/η για συμμετοχή και τελικά να ενταχθεί με επιτυχία.

Η συμμετοχή σε κλινική μελέτη είναι ΔΩΡΕΑΝ. Όλα τα φάρμακα αλλά και εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται (εργαστηριακές, απεικονιστικές) είναι δωρεάν. Η ομάδα μας έχει συμμετάσχει σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό κλινικών μελετών (>150) και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτόν. Οι μελέτες αυτές αφορούν διάφορους τύπους νεοπλασμάτων, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του πνεύμονα, του παχέος εντέρου, του μαστού, των ωοθηκών και πολλούς άλλους.

 • Συμμετέχοντας ο ασθενής σε μία κλινική μελέτη έχει τη δυνατότητα να λάβει ένα καινοτόμο φάρμακο, από το οποίο πιθανώς να ωφεληθεί.

Μελέτες οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή ενεργοποιημένες στο κέντρο μας και στις οποίες μπορεί ένας ασθενής να συμμετέχει.

 1. Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
  Αn open-label, randomized, phase 3 clinical trial of regn2810 versus investigator’s choice of chemotherapy in recurrent or metastatic cervical carcinoma
  ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03257267
 2. Καρκίνος πνεύμονα
  Combinations of Cemiplimab (Anti-PD-1 Antibody) and Platinum-based Doublet Chemotherapy in Patients With Lung Cancer
  ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03409614
 3. Καρκίνος ωοθηκών
  A Study in Ovarian Cancer Patients Evaluating Rucaparib and Nivolumab as Maintenance Treatment Following Response to Front-Line Platinum-Based Chemotherapy
  ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03522246
 4. Ουροθηλιακό καρκίνωμα
  A Study of Erdafitinib Compared With Vinflunine or Docetaxel or Pembrolizumab in Participants With Advanced Urothelial Cancer and Selected Fibroblast Growth Factor Receptor (FGFR) Gene Aberrations
  ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03390504
 5. Καρκίνος παχέος εντέρου
  Θεραπεία 3ης γραμμής ασθενών με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου.

Παλαιότερες μελέτες

ΜΑΣΤΟΣ
ΠΑΧΥ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΤΟΜΑΧΙ
ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ
ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ
NSCLC
SCLC
ΩΟΘΗΚΕΣ
ΝΕΦΡΟ
ΠΑΓΚΡΕΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
GIST
H/N
ΜΕΛΑΝΩΜΑ
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑΣ
ΚΑΠΕ
ΧΟΛΑΓΓΕΙΟ
ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ
 1. Beatrice: Μια διεθνής Πολυκεντρική Ανοιχτή Μελέτη Φάσης ΙΙΙ με δύο σκέλη επικουρικής θεραπείας με Bevacizumab σε ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού
 2. 20060359: Μία Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Φάρμακο, Πολυκεντρική Μελέτη Φάσης 3 της Δενοσουμάμπης ως Συμπληρωματικής Θεραπείας για Γυναίκες με Καρκίνο του Μαστού Πρώιμου Σταδίου που Διατρέχουν Υψηλό Κίνδυνο Υποτροπής (D- CARE)
 3. Beth: Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη Μελέτη Φάσης ΙΙΙ της Επικουρικής Θεραπείας σε Ασθενείς με Καρκίνο Μαστού HER2-Θετικό και είτε Θετικούς Λεμφαδένες ή Υψηλού Κινδύνου με Αρνητικούς Λεμφαδένες που Συγκρίνει τη Χημειοθεραπεία μαζί με Τραστουζουμάμπη με την Χημειοθεραπεία μαζί με Τραστουζουμάμπη και Bevacizumab
 4. BO22280: Μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, πολυεθνική μελέτη Φάσης ΙΙ για την εκτίμηση της περτουζουμάμπης σε συνδυασμό με την τραστουζουμάμπη, όταν χορηγούνται είτε ταυτόχρονα είτε διαδοχικά με τυπική χημειοθεραπεία που βασίζεται στην ανθρακυκλίνη ή ταυτόχρονα με σχήμα χημειοθεραπείας που δεν βασίζεται στην ανθρακυκλίνη, ως προεγχειρητική θεραπεία για ασθενείς με θετικό στην πρωτεΐνη HER2 καρκίνο του μαστού, τοπικά προχωρημένου, φλεγμονώδους ή αρχικού σταδίου
 5. CRAD001J2301: Τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ του Everolimus σε συνδυασμό με Τραστουζουμάμπη και Πακλιταξέλη, ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε γυναίκες με HER2 θετικό σε τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού
 6. CRAD001W2301: Μια τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη Φάσης ΙΙΙ του ημερήσιου everolimus σε συνδυασμό με τραστουζουμάμπη και βινορελβίνη σε προθεραπευμένες γυναίκες με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού που υπερεκφράζει το HER2/neu
 7. LAP112620: Μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική κλινική μελέτη φάσης ΙΙ για την αξιολόγηση της λαπατινίμπης σε συνδυασμό με βινορελμπίνη ή καπεσιταμπίνη σε γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού στον οποίο υπερεκφράζεται ο ErbB2 υποδοχέας
 8. ML20305: Μελέτη φαρμακοεπαγρύπνησης για την αξιολόγηση της ασφάλειας της χορήγησης Ιβανδρονικού οξεός 6mg (Bondronat®) χορηγούμενου ενδοφλεβίως σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και σκελετικές μεταστάσεις
 9. STRIDE-EMR200038-010: Τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη φάσης III του Stimuvax® (λιποσωμιακό εμβόλιο L-BLP25 ή BLP25) σε συνδυασμό με ορμονική αγωγή έναντι ορμονικής αγωγής μόνο για θεραπεία πρώτης γραμμής σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με θετικό ως προς τον οιστρογονικό υποδοχέα (ER) και/ή τον προγεστερονικό υποδοχέα (PgR), μη χειρουργήσιμο τοπικά προχωρημένο, υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού
 10. 3144A2-3004-WW: Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη της νερατινίμπης (HKI-272) μετά από τραστουζουμάμπη σε γυναίκες με καρκίνο μαστού πρώιμου σταδίου με υπερέκφραση/γονιδιακή ενίσχυση του HER-2/neu
 11. 3144A2-3005-WW: Τυχαιοποιημένη, ανοικτή κλινική μελέτη δύο σκελών θεραπείας,  Φάσης 3 της  νερατινίμπης και πακλιταξέλης έναντι τραστουζουμάμπης και πακλιταξέλης ως θεραπείας πρώτης γραμμής για ErbB-2 θετικό τοπικά υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο μαστού
 12. BOLERO2: Ομαδικό Πρόγραμμα Πρώιμης Πρόσβασης του Afinitor σε ασθενείς με προχωρημένο ER+ καρκίνο μαστού
 13. B3271002: «Μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή μελέτη φάσης 3 για το συνδυασμό των PF-05280014 και Πακλιταξέλης έναντι του συνδυασμού Τραστουζουμάμπης και Πακλιταξέλης ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με HER2-θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
 14. EORTC 90091-10093: Η τραστουζουμάμπη στη θεραπεία του πρώιμου HER2-αρνητικού καρκίνου του μαστού ως επικουρική θεραπεία για κυκλοφορούντα κύτταρα του όγκου (CTC) (δοκιμή «Treat CTC»)
 15. MO28047: Πολυκεντρική, Ανοιχτή Μελέτη, ενός σκέλους, της Περτουζουμάμπης σε συνδυασμό με Τραστουζούμαμπη και Ταξάνη, ως θεραπείας 1ης γραμμής ασθενών με HER2-θετικό προχωρημένο (μεταστατικό ή τοπικά υποτροπιάζοντα) καρκίνο του μαστού – PERUSE
 16. MO28048: Προοπτική, μη τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, πολυεθνική, ανοιχτή, δύο κοορτών, φάσης ΙΙΙ μελέτηγια την αξιολόγηση της ασφάλειας της υποβοηθούμενης και αυτοχορηγούμενης υποδορίως χορήγησης τραστουζουμάμπης ως επικουρική θεραπεία σε ασθενείς με εγχειρήσιμο HER2-Θετικό πρώιμο Καρκίνο του μαστού [Μελέτη SafeHer].
 17. MO28231: Πολυκεντρική Μελέτη ενός σκέλους της Τραστουζουμάμπης Εμτανσίνης (T-DM1) σε ασθενείς με HER2-Θετικό τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη αντί-HER2 θεραπεία και χημειοθεραπεία
 18. EORTC 10085p: Αντρικός καρκίνος μαστού, κατανοώντας τη βιολογία της βελτιωμένης θεραπείας του ασθενούς
 19. R_HE 10/05: Μελέτη της προγνωστικής και προβλεπτικής σημασίας της έκφρασης των πρωτεϊνών HER-2, topoisomerase IIA, mTOR (mammalian target of rapamycin) και IGF-R (insulin-like growth factor-receptors) σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο μαστού.
 20. HE10/05: Εντατικοποιημένη διαδοχική χημειοθεραπεία με επιρουβικίνη, πακλιταξέλη και CMF ή επιρουβικίνη, CMF και δοσιταξέλη σε ασθενείς με χειρουργήσιμο καρκίνο του μαστού και διηθημένους λεμφαδένες
 21. ΗΕ 11B/11: Kλινική δοκιμή φάσης ΙΙ χορήγησης cabazitaxel σε ασθενείς με HER-2 αρνητικό μεταστατικό καρκίνο μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με ταξάνες
 22. HE11A/08: Τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙ χορήγησης ιξαμπεπιλόνης εβδομαδιαία ή κάθε 3 εβδομάδες σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού HER-2 αρνητικό, που έχουν λάβει μία ταξάνη σε προηγούμενη προ-εγχειρητική ή συμπληρωματική θεραπεία
 23. A8641016: Μελέτη φάσης 1β για τη Δοσεταξέλη + PF-03084014 στον μεταστατικό ή τοπικά υποτροπιάζοντα/προχωρημένο τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού
 24. Β3271002: Μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή μελέτη φάσης 3 για το συνδυασμό των PF-05280014 και Πακλιταξέλης έναντι του συνδυασμού Τραστουζουμάμπης και Πακλιταξέλης ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με HER2-θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
 25. PR-30-5010-C: Μία τυχαιοποιημένη, ανοιχτής επισήμανσης, πολυκεντρική, ελεγχόμενη μελέτη Φάσης ΙΙΙ του niraparib έναντι της επιλογής του ιατρού, σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, που έχουν ήδη λάβει αγωγή, αρνητικούς σε HER2, που φέρουν τη μετάλλαξη BRCA στη γαμετική σειρά
 26. Πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης ολαπαρίμπης σε δισκία για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού με γαμετικές μεταλλάξεις BRCA1/2
 27. ΜΟ39196: ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΔΙΠΛΑ-ΤΥΦΛΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ III ΤΗΣ ΑΤΕΖΟΛΙΖΟΥΜΑΜΠΗΣ (ANTI−PD-L1 ΑΝΤΙΣΩΜΑ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΠΡΟΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΟ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ Ή ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
 1. BO17920: Τυχαιοποιημένη, Πολυεθνική Μελέτη Φάσης ΙΙΙ σε τρία σκέλη, για να μελετηθεί η χορήγηση bevacizumab (κάθε τρεις εβδομάδες ή κάθε δύο εβδομάδες) σε συνδυασμό είτε με διακεκομμένη χορήγηση καπεσιταβίνης και οξαλιπλατίνας είτε με χορήγηση φθοριοουρακίλης / λευκοβορίνης και οξαλιπλατίνας (FOLFOX-4) έναντι του σχήματος FOLFOX-4 μόνο, ως συμπληρωματική χημειοθεραπεία σε καρκίνο του παχέoς εντέρου
 2. XRP 4174B-307: Πολυκεντρική ανοικτή τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ που συγκρίνει το συνδυασμό CPT 11 με 5FU/FA σε σχήμα ενδοφλέβιας έγχυσης έναντι του 5FU/FA σε αντίστοιχο σχήμα ενδοφλέβιας έγχυσης ως επικουρικής θεραπείας (adjuvant) σε καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου ΙΙΙ
 3. CECOG/CORE.1.2.002: Μία τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, φάσης II μελέτη που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του FOLFOX4 + Cetuximab εβδομαδιαίως έναντι του FOLFOX4 + Cetuximab ανά δύο εβδομάδες ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου της CECOG(Central European Cooperative Oncology Group)
 4. EMR 200025 – 001 (FUTURE): Τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη Φάσης ΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του FOLFOX-4 σε συνδυασμό με Cetuximab έναντι του UFOX σε συνδυασμό με Cetuximab ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου
 5. M10-300: Ανοικτή, Τυχαιοποιημένη, Φάσης 2 Μελέτη του ABT-869 σε Συνδυασμό με mFOLFOX6 (Οξαλιπλατίνη, 5-Φθοριοουρακίλη και Φολινικό Οξύ) έναντι Μπεβασιζουμάμπης σε Συνδυασμό με mFOLFOX6 ως Δεύτερης Γραμμής Θεραπεία σε Ασθενείς με Προχωρημένο Καρκίνο του Παχέος Εντέρου
 6. MO18024: Bevacizumab και χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής σε μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου ή του ορθού. Πρώτη μελέτη διευρυμένης πρόσβασης στη Bevacizumab (BEAT-Bevacizumab Expanded Access Trial)
 7. MOSAIC EFC3313: Multicenter International Study of Oxaliplatin/ 5FU-LV in the Adjuvant Treatment of Colon Cancer
 8. EMR 62202047: Ανοικτή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙ που συγκρίνει 5FU/FA συν οξαλιπλατίνη (FOLFOX-4) συν cetuximab έναντι του 5FU/FA συν οξαλιπλατίνη (FOLFOX-4) ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τον μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο που εκφράζει τον υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα
 9. X-ACT: Τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη φάσης ΙΙΙ για τη σύγκριση του Xeloda (Capecitabine) με την ταχεία ενδοφλέβια έγχυση 5-φθοροουρακίλης σε συνδυασμό με χαμηλή δόση λευκοβορίνης, ως συμπληρωματική χημειοθεραπεία σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση παχέος εντέρου σταδίου Dukes
 10. AB12006: Μια προοπτική, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, δύο παράλληλων ομάδων ασθενών, φάσης ΙΙΙ μελέτη, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μασιτινίμπης σε συνδυασμό με FOLFIRI (irinotecan, 5-fluorouracil and folinic acid) έναντι του εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με FOLFIRI στην δεύτερης γραμμής θεραπεία ασθενών με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου
 11. AB12005: Μια προοπτική, πολυκεντρική, διπλά τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή , ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, δύο παράλληλων ομάδων ασθενών, φάσης ΙΙΙ μελέτη, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μασιτινίμπης σε συνδυασμό με gemcitabine, έναντι του εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με gemcitabine στην πρώτης γραμμής θεραπεία ασθενών, ακολουθούμενη από τη δεύτερη γραμμής θεραπεία με μασιτινίμπη σε συνδυασμό με FOLFIRI.3, έναντι του εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με FOLFIRI.3 στην θεραπεία ασθενών με ανεγχείρητο, τοπικώς εκτεταμένο ή με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος
 12. HE6A/13: Μελέτη φάσης ΙΙ μιας ομάδας θεραπείας με aflibercept ως θεραπεία συντήρησης μετά από πρώτης γραμμής θεραπεία με FOLFIRI σε συνδυασμό με aflibercept σε ασθενείς με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο.
 13. HE6A/05: Τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ σύγκρισης συνδυασμού ιρινοτεκάνης με καπεσιταβίνη ή 5-FU/LV: Xeliri Bevacizumab έναντι Folfiri Bevacizumab ως χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο
 14. HE6C/05: Κλινική δοκιμή φάσεως ΙΙΙ για τη σύγκριση του συνδυασμού Καπεσιταμπίνης + Οξαλιπλατίνας (Xelox) έναντι του συνδυασμού 5-FU/LV με Οξαλιπλατίνα (Folfox4) σαν συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς με χειρουργημένο κολοορθικό καρκίνο σταδίου Β2 (υψηλού κινδύνου) και C κατά Duke’s
 15. ΗΕ 6A/09: Πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙ, μιας ομάδας θεραπείας πρώτης γραμμής με panitumumab σε συνδυασμό με καπεσιταβίνη και οξαλιπλατίνη, σε ασθενείς με wild-type K-ras μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο
 16. ΜΟ29112: Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη της βασιζόμενης σε βιολογικούς δείκτες θεραπείας συντήρησης για τον μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο υπό θεραπεία πρώτης γραμμής
 17. ΗΕ 6Β/16 (A-REPEAT): Μελέτη ενός σκέλους, φάσης ΙΙ, επαναχορήγησης πανιτουμουμάμπης σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την οξαλιπλατίνη ή την ιρινοτεκάνη σε ασθενείς με προχωρημένο ορθοκολικό καρκίνο χωρίς μετάλλαξη στα γονίδια RAS (RAS wild type)

 1. 20050244: Μια τυχαιοποιημένη, Διπλά-Τυφλή, Πολυκεντρική Μελέτη της Δενοσουμάβης Εν Συγκρίσει με το Ζολενδρονικό Οξύ (Zometa) όσον αφορά την αγωγή των Οστικών Μεταστάσεων σε Ασθενείς με Προχωρημένο Καρκίνο (Εξαιρουμένου του Καρκίνου του Μαστού και του Προστάτη) ή Πολλαπλό Μυέλωμα
 2. NKV101983: Μία Φάσης ΙΙ, Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλή-Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Δοσολογικού Εύρους, Παράλληλων Ομάδων Μελέτη της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του Χορηγούμενου από το Στόμα Ανταγωνιστή Υποδοχέα Νευροκινίνης-1, του GW679769, όταν χορηγείται ως Δισκία από το Στόμα των 50 mg, των 100 mg και των 150 mg σε Συνδυασμό με Υδροχλωρική Ονδανσετρόνη και Δεξαμεθαζόνη για την Πρόληψη των Επαγόμενων από τη Χημειοθεραπεία Ναυτίας και Εμέτου σε Ασθενείς με Καρκίνο που Λαμβάνουν Μετρίως Εμετογόνο Χημειοθεραπεία
 3. 20090146: Μια Πολυεθνική Αναδρομική Μελέτη Πριν και Μετά τη Θεραπεία που Εκτιμά τη Χρήση Πόρων Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Υγείας για Σχετιζόμενα Με τον Σκελετό Συμβάματα σε Ασθενείς που έχουν Οστικές Μεταστάσεις ως Απόρροια Καρκίνου του Μαστού, Καρκίνου του Προστάτη, Μη Μικροκυτταρικού Καρκινώματος Πνεύμονος ή σε Ασθενείς που έχουν Πολλαπλό Μυέλωμα
 4. IN0901INT: Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια μακροχρόνιας (6μηνης) θεραπείας με Innohep® έναντι αντιπηκτικής αγωγής με ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ (βαρφαρίνη), για την αντιμετώπιση οξείας φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου σε ασθενείς με καρκίνο
 5. EPO-ANE-4008: Τυχαιοποιημένη, ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση των θρομβοαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς με κακοήθεια που λαμβάνουν χημειοθεραπεία και στους οποίους χορηγείται Epoetin Alfa μία ή τρεις φορές την εβδομάδα για την αντιμετώπιση της αναιμίας
 6. NKV101983: Μία Φάσης ΙΙ, Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλή-Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Δοσολογικού Εύρους, Παράλληλων Ομάδων Μελέτη της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του Χορηγούμενου από το Στόμα Ανταγωνιστή Υποδοχέα Νευροκινίνης-1, του GW679769, όταν χορηγείται ως Δισκία από το Στόμα των 50 mg, των 100 mg και των 150 mg σε Συνδυασμό με Υδροχλωρική Ονδανσετρόνη και Δεξαμεθαζόνη για την Πρόληψη των Επαγόμενων από τη Χημειοθεραπεία Ναυτίας και Εμέτου σε Ασθενείς με Καρκίνο που Λαμβάνουν Μετρίως Εμετογόνο Χημειοθεραπεία
 7. NKV102551:Μία Φάσης ΙΙΙ, Πολυεθνική, Τυχαιοποιημένη, Διπλή-Τυφλή, Ελεγχόμενη με Δραστικό Παράγοντα, Παραλλήλων Ομάδων Μελέτη της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας των Ενδοφλεβίως και Από του Στόματος Χορηγούμενων Σκευασμάτων του Ανταγωνιστή των Υποδοχέων της Νευροκινίνης-1, Κασοπιτάντη, χορηγούμενων σε Συνδυασμό με ZOFRAN και Δεξαμεθαζόνη για την Πρόληψη των Επαγόμενων από Χημειοθεραπεία Ναυτίας και Εμέτου σε Καρκινοπαθείς που Λαμβάνουν Εξαιρετικά Εμετογόνο Χημειοθεραπεία με Βάση τη Σισπλατίνη
 8. EFC6521: Πολυεθνική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη με έλεγχο εικονικού φαρμάκου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της AVE5026 για την πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ) σε ασθενείς με καρκίνο που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ΦΘΕ και οι οποίοι υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία
 9. TRC112765: Μία Τυχαιοποιημένη, Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη Δύο Φάσεων και Διαδοχικών Κοορτών, για την Εύρεση Δοσολογίας και την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας ενός Από του Στόματος Χορηγούμενου Αγωνιστή του Υποδοχέα της Θρομβοποιητίνης, του Eltrombopag (SB-497115-GR), Χορηγούμενου σε Ασθενείς με Συμπαγείς Όγκους που Λαμβάνουν μονοθεραπεία με Γεμσιταβίνη ή συνδυασμένη θεραπεία Γεμσιταβίνης με Καρβοπλατίνη ή Σισπλατίνη
 10. HE42/09: Λαπατινίμπη και ολική ακτινοθεραπεία εγκεφάλου σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις από όγκους του πνεύμονα και του μαστού. Μια μελέτη φάσης ΙΙ της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας
 11. ΗΕ 67/12: Πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙ ενός σκέλους θεραπείας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Everolimus ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με προχωρημένους νευροενδοκρινείς όγκους του γαστρεντερικού
 12. PALO-15-17: Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης 3, μίας δόσης, με παράλληλες ομάδες, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της παλονοσετρόνης 0,25 mg, όταν χορηγείται ως ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 30 λεπτών, συγκριτικά με την παλονοσετρόνη 0,25 mg, όταν χορηγείται ως ενδοφλέβια bolus ένεση διάρκειας 30 δευτερολέπτων, για την πρόληψη των επαγόμενων από χημειοθεραπεία ναυτίας και εμέτου, σε καρκινοπαθείς που λαμβάνουν εξαιρετικά εμετογόνο χημειοθεραπεία
 1. 20060317: Μια πολυκεντρική, διπλά τυφλή, 3 σκελών, Φάσης 1b/2 μελέτη σε ασθενείς με μη-χειρουργήσιμο, τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της οισοφαγογαστρικής συμβολής για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας πρώτης γραμμής με επιρουβικίνη, σισπλατίνη, καπεσιταβίνη (ECX) και AMG 102
 2. EXPAND-EMR200048-052: Ανοικτή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ, η οποία εξετάζει την cetuximab σε συνδυασμό με Capecitabine (Xeloda, X) και Cisplatin (P) έναντι μονοθεραπείας με XP ως πρώτης γραμμής θεραπεία για συμμετέχοντες με προχωρημένο γαστρικό αδενοκαρκίνωμα περιλαμβανομένου αδενοκαρκινώματος της γαστροοισοφαγικής συμβολής
 3. 20070622: Μία Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη Φάσης 3 της Ριλοτουμουμάμπης (AMG 102) σε Συνδυασμό με Επιρουβικίνη, Σισπλατίνη και Καπεσιταβίνη (ECX) ως Θεραπείας Πρώτης Γραμμής του Προχωρημένου ΜΕΤ-Θετικού Αδενοκαρκινώματος του Στομάχου ή της Γαστροοισοφαγικής Συμβολής
 4. CT12.05: Πολυκεντρική Μελέτη Φάσεως ΙΙ για την Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας του nab-Pαclitaxel σαν θεραπεία διάσωσης σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του στομάχου που έχουν υποτροπιάσει σε θεραπεία με τον συνδυασμό docetaxel, cisplatin, και 5-fluorouracil
 5. ΗΕ 7/12: Kλινική δοκιμή φάσεως ΙΙ χορήγησης Cisplatin και 5-Fluorouracil με Afatinib ως θεραπεία 1ης γραμμής σε ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο στομάχου και γαστροοισοφαγικής συμβολής
 6. I4T-MC-JVCP: Πρωτόκολλο διεθνούς μελέτης ενός σκέλους με στόχο την παροχή διευρυμένης πρόσβασης στο ramucirumab για τη θεραπεία του μεταστατικού γαστρικού αδενοκαρκινώματος ή του αδενοκαρκινώματος της γαστροοισοφαγικής συμβολής, μετά από εξέλιξη της νόσου με συνδυαστική χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής με πλατίνα ή φθοροπυριμιδίνη
 1. BO21990: Τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική δοκιμή φάσης ΙΙΙ λήψης μπεβασιζουμάμπης, τεμοζολομίδης και ακτινοθεραπείας, ακολουθούμενων από μπεβασιζουμάμπη και τεμοζολομίδη έναντι λήψης εικονικού φαρμάκου, τεμοζολομίδης και ακτινοθεραπείας ακολουθούμενων από λήψη εικονικού φαρμάκου και τεμοζολομίδης σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν γλοιοβλάστωμα
 2. CSTI571BGR03: Φάσης ΙΙ ανοιχτή μελέτη διερεύνησης της μοριακής φαρμακοδυναμικής και της ασφάλειας προεγχειρητικής θεραπείας με Glivec, διάρκειας μιας εβδομάδας σε ασθενείς με γλοίωμα υψηλού βαθμού κακοήθειας» και κωδικό
 3. MO28347: Διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης IIIb για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της καθιερωμένης θεραπείας (SOC) +/- συνεχή θεραπεία με μπεβασιζουμάμπη μετά από εξέλιξη της νόσου (PD) σε ασθενείς με γλοιοβλάστωμα μετά από θεραπεία πρώτης γραμμής με ακτινοθεραπεία, τεμοζολομίδη και μπεβασιζουμάμπη
 4. HE17/04: Τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙ συνδυασμού μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας με τεμοζολομίδη ακολουθούμενης από δύο θεραπευτικά σχήματα τεμοζολομίδης σε ασθενείς με κακοήθη αστροκυτώματα
 5. ΗΕ 17/08: Μονοθεραπεία με Lapatinib και συνδυασμό Temozolomide με Lapatinib σε υποτροπιάζοντα υψηλής κακοήθειας γλοιώματα:μελέτη φάσης Ι/ΙΙ
 1. GIDEON- Παγκόσμια Διερεύνηση των Θεραπευτικών Αποφάσεων στο Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα και της Θεραπείας του με Sorafenib
 2. A6181055:Μία ανοικτή διπλά – τυφλή διεθνής πολυκεντρική μελέτη φάσης 2 της δραστικότητας και ασφάλειας του SU011248 σε ασθενείς με μη χειρουργήσιμο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ)
 3. A6181170: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ 3 ΤΗΣ ΜΗΛΕΙΝΙΚΗΣ ΣΟΥΝΙΤΙΝΙΜΠΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΡΑΦΕΝΙΜΠΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
 1. A4021016: Τυχαιοποιημένη, Ανοικτή Μελέτη Φάσης ΙΙΙ του CP-751,871 σε συνδυασμό με την πακλιταξέλη και την καρβοπλατίνη συγκριτική της πακλιταξέλης και της καρβοπλατίνης μόνο, σε ασθενείς με Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα (ΜΜΚΠ)
 2. A8501001: Διεθνης τυχαιοποιημένη ανοιχτή μελέτη φάσης ΙΙΙ της πακλιταξέλης/καρβοπλατiνης σε συνδυασμο με PF‑3512676 έναντι πακλιταξέλης/καρβοπλατίνης μονο ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
 3. M05-780: Φάσης 1/2, μελέτη εκτίμησης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του ΑΒΤ-751 σε συνδυασμό με πεμετρεξέδη έναντι μονοθεραπείας με πεμετρεξέδη σε συμμετέχοντες με προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
 4. BI1199.13: Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης ΙΙΙ για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του από στόματος χορηγούμενου BIBF 1120 σε συνδυασμό με την τυπική θεραπευτική αγωγή με δοκεταξέλη σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με την τυπική θεραπευτική αγωγή με δοκεταξέλη σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σταδίου IIIB/ IV ή υποτροπιάζοντα μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα μετά από αποτυχία της χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής
 5. EMR 62240-506: Ανοικτή, τυχαιοποιημένη, πολυεθνική μελέτη φάσης ΙΙΙb για την αξιολόγηση της δραστικότητας και της ασφάλειας του cetuximab σε δόση 250 mg/m² ανά εβδομάδα και 500 mg/m² ανά δυο εβδομάδες ως θεραπεία συντήρησης μετά από χημειοθεραπεία βασισμένη στην πλατίνη σε συνδυασμό με cetuximab ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)
 6. Lung-EPICLIN: Επιδημιολογική μελέτη με στόχο την περιγραφή των προτύπων κλινικής διαχείρησης του ΜΜΚΠ στην Ευρώπη. Lung-EPICLIN
 7. LipoGem-PIII-1L: Τυχαιοποιημένη μελέτη των συνδυασμών λιποπλατίνης και gemcitabine σε σύγκριση με το συνδυασμό cisplatin και gemcitabine σαν θεραπεία πρώτης γραμμής ενάντια σε μη χειρουργήσιμους καρκίνους του πνεύμονα μη μικροκυτταρικού τύπου (Σταδίων ΙΙΙΒ / IV)
 8. START – EMR 63325-001: Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη έναντι εικονικού φαρμάκου φάσης 3 μελέτη του εμβολίου Stimuvax® (εμβόλιο λιποσώματος L-BLP25 ή BLP25) σε ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνευμόνων (NSCLC) με όγκο μη εξαιρέσιμο σταδίου ΙΙΙ
 9. MO18109: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ TARCEVATM (ΕΡΛΟΤΙΝΙΒΗ) ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΗ-MΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΤΑΔΙΟΥ IIIΒ/
 10. OSI-774-302: Μια Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλή-Τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό Φάρμακο, Φάσης 3 Μελέτη με μονοπαραγοντική θεραπεία με Tarceva® (erlotinib) Μετά Από Πλήρη Εκτομή του όγκου με ή χωρίς Επικουρική Χημειοθεραπεία σε Ασθενείς με Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα σταδίου ΙΒ-ΙΙΙΑ και οι οποίοι είναι θετικοί στον υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR)
 11. ZACTIMA- D4200C00036: A Phase III, Randomized, Double-blinded, Parallel Group, Multi-center Study to Assess the Efficacy and Safety of ZD6474 (ZACTIMA™) in Combination with Pemetrexed (Alimta®) versus Pemetrexed alone in Patients with Locally-Advanced or Metastatic (stage IIIB or IV) Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) after Failure of 1st Line Anti-cancer Therapy
 12. CZOL446G2419: Μία πρόδρομη, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη, Φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ZOMETA® (ζολεδρονικού οξέος) στην πρόληψη ή καθυστέρηση των οστικών μεταστάσεων σε ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα Σταδίου ΙΙΙ
 13. EFC 10261: Μία Πολυεθνική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη που Συγκρίνει το Aflibercept έναντι του Εικονικού Φαρμάκου σε Ασθενείς που Λαμβάνουν Θεραπεία Δεύτερης Γραμμής με Ντοσεταξέλη μετά την Αποτυχία Μίας Θεραπείας με Βάση την Πλατίνη για τον Τοπικώς Προχωρημένο ή Μεταστατικό Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα (ΜΜΚΠ)
 14. ΝΗ19960: Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη ανοικτή μελέτη για τον προσδιορισμό δόσης του RO0503821 σε αναιμικούς ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σταδίου IIIB ή IV που υποβάλλονται σε μυελοκατασταλτική χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής
 15. 1200.125: Μια τυχαιοποιημένη μελέτη, ανοιχτής επισήμανσης φάσης III της αφατινίμπης (afatinib) έναντι της ερλοτινίμπης (erlotinib) σε ασθενείς με προχωρημένο πλακώδες καρκίνο πνεύμονα ως δεύτερης γραμμής θεραπεία μετά από πλατινούχο σχήμα χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής
 16. ETOP 2-11/MO27911 BELIEF: Μια ανοικτή δοκιμή φάσης ΙΙ της ερλοτινίμπης και μπεβασιζουμάμπης σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που φέρουν ενεργοποιούμενες μεταλλάξεις στον EGFR
 17. Vx-001-201: Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη από εικονικό φάρμακο, Φάσης ΙIβ μελέτη αποτελεσματικότητας του Vx-001, ενός πεπτιδικού αντικαρκινικού εμβολίου με στόχο τον έλεγχο της νόσου μετά από θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς θετικούς ως προς HLA-A*0201 με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα θετικό για TERT (στάδιο IV ή υποτροπιάζον στάδιο Ι-ΙΙΙ)
 18. 1200.125: Μια τυχαιοποιημένη μελέτη, ανοιχτής επισήμανσης φάσης III της αφατινίμπης (afatinib) έναντι της ερλοτινίμπης (erlotinib) σε ασθενείς με προχωρημένο πλακώδες καρκίνο πνεύμονα ως δεύτερης γραμμής θεραπεία μετά από πλατινούχο σχήμα χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής
 19. 20101128: Μία Κλινική Δοκιμή Φάσης 1b/2 του AMG 386 χορηγούμενου σε Συνδυασμό με Πεμετρεξίδη και Καρβοπλατίνη ως Θεραπεία Πρώτης Γραμμής του Μεταστατικού Μη-Πλακώδους Μη-Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα
 20. A7471009: Τυχαιοποιημένη, Διπλά-Τυφλή, φάσης 3 Κλινική Μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του PF-00299804 έναντι της Ερλοτινίμπης για την θεραπευτική αντιμετώπιση του Προχωρημένου μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα κατόπιν εξέλιξης της νόσου μετά από τουλάχιστον ένα προηγούμενο χημειοθεραπευτικό σχήμα ή μη ανοχή σε αυτό
 21. MK3475-010-03: Μία Φάσης II/III Τυχαιοποιημένη Μελέτη Δύο Δόσεων του MK-3475 (SCH900475) έναντι της Δοσεταξέλης σε Ασθενείς με Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα που Έχουν Λάβει Προηγούμενη Θεραπεία
 22. GO28915: Ανοιχτή πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του MPDL3280A (Anti-PD-L1 αντίσωμα) έναντι της δοσεταξέλης σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα μετά από αποτυχία χημειοθεραπείας που περιέχει πλατίνα.
 23. ETOP 3‐12 EMPHASIS‐Lung : Μία τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ του erlotinib έναντι της docetaxel σε ασθενείς με προχωρημένο πλακώδη (Squamous Cell Type) μη‐μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα στους οποίους απέτυχε η θεραπεία πρώτης γραμμής με βάση την πλατίνα και οι οποίοι στρωματοποιούνται ανάλογα με το veristrat καλής πρόγνωσης έναντι του veristrat κακής
 24. PPHM1202 – SUNRISE: Φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη του συνδυασμού bavituximab και δοσεταξέλης έναντι της δοσεταξέλης μεμονωμένα ως θεραπείας δεύτερης γραμμής σε ασθενείς με μη πλακώδη, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σταδίου IIIb/IV
 25. ΗΕ 2D/07: Συνδυασμός δοσεταξέλης με ερλοτινίβη (Tarceva) σε ώσεις σε ασθενείς με μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)
 26. 1302.5: Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή δοκιμή φάσης III για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του BI 695502 σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία έναντι του Avastin® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε ασθενείς με προχωρημένο μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
 27. Β7391003: Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης 3 του συνδυασμού PF-06439535 με Πακλιταξέλη-Καρβοπλατίνη και του συνδυασμού Μπεβασιζουμάμπης με Πακλιταξέλη-Καρβοπλατίνη για τη θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με προχωρημένο μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο των πνευμόνων
 28. GO29431: ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΑΣΗΣ III ΤΟΥ MPDL3280A (ΑΝΤΙΣΩΜΑ αντι-PDL1) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΙΣΠΛΑΤΙΝΗ Ή ΚΑΡΒΟΠΛΑΤΙΝΗ + ΠΕΜΕΤΡΕΞΕΔΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ PD-L1 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΜΗ ΠΛΑΚΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΤΑΔΙΟΥ IV ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 29. ΡΡΗΜ 1202: SUNRISE: Φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη του συνδυασμού bavituximab και δοσεταξέλης έναντι της δοσεταξέλης μεμονωμένα, σε ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία για μη πλακώδη, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σταδίου IIIb/IV
 30. GO28915: Ανοιχτή πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του MPDL3280A (Anti-PD-L1 αντίσωμα) έναντι της δοσεταξέλης σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα μετά από αποτυχία χημειοθεραπείας που περιέχει πλατίνα
 31. Πρόγραμμα Πρώιμης Πρόσβασης για το Durvalumab ως Διαδοχική Θεραπεία σε Ασθενείς με Τοπικά Προχωρημένο, Μη Εγχειρήσιμο Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα (Σταδίου III) Οι Οποίοι Δεν Παρουσιάζουν Πρόοδο της Νόσου Μετά Από Ακτινοχημειοθεραπεία με Βάση την Πλατίνα
 1. ARD12166: Tυχαιοποιημένη Μελέτη Φάσης ΙΙ της Καμπαζιταξέλης έναντι της Τοποτεκάνης σε ασθενείς με Εξελισσόμενη Νόσο Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα κατά τη διάρκεια μίας Χημειοθεραπείας Πρώτης Γραμμής με Βάση την Πλατίνα ή μετά από αυτή
 2. CT11.01: Μία μελέτη φάσης ΙΙ του Pazopanib στον Υποτροπιάζοντα και Ανθεκτικό Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα
 3. Μ16-289: Τυχαιοποιημένη, Ανοικτή, Πολυκεντρική, Φάσης 3 Μελέτη σύγκρισης της Ροβαλπιτουζουμάμπης Τεσιρίνης με την Τοποτεκάνη σε Συμμετέχοντες με Προχωρημένο ή Μεταστατικό DLL3high Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα (ΜΚΠ) οι οποίοι Παρουσιάζουν Πρώτη Εξέλιξη της Νόσου Κατά τη Διάρκεια ή Μετά από Χημειοθεραπεία Πρώτης Γραμμής με Βάση την Πλατίνα (TAHOE)
 4. Μ16-298: Μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο Μελέτη Φάσης 3 για τη Ροβαλπιτουζουμάμπη Τεσιρίνη (Ροβαλπιτουζουμάμπη Τεσιρίνη) ως Θεραπεία Συντήρησης Μετά από τη χημειοθεραπεία Πρώτης Γραμμής με βάση την πλατίνα, σε ασθενείς με εκτεταμένο Στάδιο μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (MERU)
 1. BI1199.15: Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης ΙΙΙ για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του BIBF 1120 σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο επιπρόσθετα με καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο ωοθηκών
 2. CEPO906A2303: Μία τυχαιοποιημένη, παράλληλων ομάδων, ανοικτή, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη Φάσης ΙΙΙ της Patupilone (ΕΡΟ906) έναντι της πεγκυλιωμένης λιποσωμιακής δοξορουβικίνης (Doxil/Caelyx) σε ασθενείς ανθεκτικές σε ταξάνες/ πλατίνα, με υποτροπιάζοντα επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, πρωτοπαθή καρκίνο των σαλπίγγων ή πρωτοπαθή περιτοναϊκό καρκίνο
 3. MO22923: Παγκόσμια μελέτη για την αξιολόγηση της προσθήκης μπεβασιζουμάμπης σε καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη ως πρώτης γραμμής θεραπεία του επιθηλιακού καρκίνου των ωοθηκών, του καρκίνου των ωαγωγών ή του πρωτοπαθούς καρκίνου του περιτοναίου
 4. Morab-003-004: Μία Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη Φάσης 3 για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Εβδομαδιαίας Χορήγησης Φαρλετουζουμάμπης (MORAb-003) σε Συνδυασμό με Καρβοπλατίνη και Ταξάνη σε Ασθενείς με Ευαίσθητο στην Πλατίνη Καρκίνο των Ωοθηκών στην Πρώτη Υποτροπή
 5. 20090508: Μία Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη της Εβδομαδιαίως Χορηγούμενης Πακλιταξέλης σε Συνδυασμό με AMG 386 ή Εικονικό Φάρμακο σε Γυναίκες με Υποτροπιάζοντα Μερικώς Ευαίσθητο ή Ανθεκτικό στην Πλατίνη Επιθηλιακό Καρκίνο των Ωοθηκών, Πρωτοπαθή Καρκίνο του Περιτοναίου ή Καρκίνο των Σαλπίγγων
 6. 20101129: Μία Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Πολυκεντρική Μελέτη του AMG 386 Μαζί με Πακλιταξέλη και Καρβοπλατίνη ως Θεραπείας Πρώτης Γραμμής σε Ασθενείς με Επιθηλιακό Καρκίνο των Ωοθηκών, Πρωτοπαθή Καρκίνο του Περιτοναίου ή Καρκίνο των Σαλπίγγων Σταδίου III-IV κατά FIGO
 7. HE4/04: Καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη (8 κύκλοι) έναντι καρβοπλατίνης και πακλιταξέλης (4 κύκλοι) ακολουθούμενοι από καρβοπλατίνη (4 κύκλοι) σα θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών
 8. YO39523: Φάσης ΙΙΙ, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη της ατεζολιζουμάμπης έναντι του εικονικού φαρμάκου χορηγούμενων σε συνδυασμό με πακλιταξέλη, καρβοπλατίνη και μπεβασιζουμάμπη σε ασθενείς με νεοδιαγνωσμένο‑ σταδίου ΙΙΙ ή σταδίου IV καρκίνο των ωοθηκών, των σαλπίγγων, ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου
 9. CO-338-087: ATHENA (Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών, για την αξιολόγηση της ρουκαπαρίμπης και της νιβολουμάμπης ως θεραπεία συντήρησης μετά από ανταπόκριση σε χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής με βάση την πλατίνα)
 1. A6181030: Θεραπευτικό πρωτόκολλο για ασθενείς που συνεχίζουν από προηγούμενα πρωτόκολλα του SU011248
 2. CRAD001L2401: Μια ανοιχτή, πολυκεντρική μελέτη διευρυμένης πρόσβασης του RAD001 σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνωμα του νεφρού οι οποίοι παρουσίασαν εξέλιξη της νόσου παρά την αγωγή με αναστολέα της κινάσης της τυροσίνης του υποδοχέα του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα
 3. MO21609: AVASTIN® (μπεβασιζουμάμπη) και χαμηλή δόση ιντερφερόνης σε ασθενείς με μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε νεφρεκτομή
 4. VEG107769: Μία Ανοιχτής Αγωγής Μελέτη Επέκτασης για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας της Παζοπανίμπης σε Ασθενείς με Νεφροκυτταρικό Καρκίνωμα που έχουν κατά το παρελθόν ενταχθεί στο Πρωτόκολλο VEG105192
 5. VEG105192: Μια Tυχαιοποιημένη, Διπλή-Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Πολυκεντρική Μελέτη Φάσης ΙΙΙ για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Παζοπανίμπης (GW786034) σε Σύγκριση με Εικονικό Φάρμακο σε Ασθενείς με Τοπικό Προχωρημένο ή/και Μεταστατικό Νεφροκυτταρικό Καρκίνωμα, οι οποίοι Παρουσίασαν Εξέλιξη της Νόσου μετά από Θεραπεία Πρώτης Γραμμής θεραπεία με Βάση τις Κυτοκίνες
 6. Principal: Μελέτη καταγραφής ασθενών που λαμβάνουν Pazopanib σαν θεραπεία πρώτης γραμμής για μεταστατικό νεφρό.
 7. ΗΕ 21/10: Mελέτη φάσης ΙΙ της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του συνδυασμού Bevacizumab/Temsirolimus μετά από θεραπεία πρώτης γραμμής με Bevacizumab/IFN σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο νεφρού
 1. EFC 10547: Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή μελέτη η οποία συγκρίνει την αποτελεσματικότητα του Aflibercept χορηγούμενου μία φορά κάθε 2 εβδομάδες έναντι του εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Γεμσιταβίνη για Μεταστατικό Καρκίνο του Παγκρέατος
 2. 20060540: Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 για τη χορήγηση AMG 479 ή εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με γεμσιταβίνη ως θεραπεία πρώτης γραμμής για το μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος
 3. HE3/07: Γεμσιταβίνη σε συνδυασμό με τον αναστολέα της mTOR Temsirolimus (CCI-779) σε ασθενείς με ανεγχείρητο ή μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος
 1. C21005: Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική δοκιμή φάσης 3 στην οποία συγκρίνεται η ορτερονέλη (TAK‑700) σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη έναντι εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη σε ασθενείς με ευνουχο-άντοχο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, ο οποίος έχει παρουσιάσει εξέλιξη κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με βάση τη δοσεταξέλη
 2. CC-5013-PC-002: Μια Μελέτη Φάσης 3 για την Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Δοσεταξέλης και της Πρεδνιζόνης με ή χωρίς Λεναλιδομίδη σε ασθενείς με Ανθεκτικό στον Ευνουχισμό Καρκίνο του Προστάτη(CRPC
 3. VELCADE: Φάσεως ΙΙ Μελέτη του VELCADE (Βορτεζομίμπη) σε Ασθενείς με Ανδρογόνο-ανεξάρτητο Καρκίνο Προστάτη, των οποίων η νόσος επιδεινώθηκε υπό ή μετά από Χημειοθεραπεία
 4. 212082-PCR-3001:Ένα Ομαδικό Πρόγραμμα Πρώιμης Πρόσβασης της Οξικής Αμπιρατερόνης σε Ασθενείς με Μεταστατικό Ανθεκτικό στον Ανδρογονικό Αποκλεισμό Καρκίνο του Προστάτη, οι Οποίοι Έχουν Εμφανίσει Εξέλιξη της Νόσου Μετά από Χημειοθεραπεία με Βάση τις Ταξάνες
 5. DIREG_C_05765/PROXIMA: Μελέτη καταγραφής των προτύπων θεραπείας σε ασθενείς με μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη (mCRPC) που παρουσιάζει εξέλιξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ένα σχήμα με βάση την ντοσεταξέλη ή μετά από αυτή
 6. CANTARISK: Μία προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη κλειστού πληθυσμού σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης VTE σε ασθενείς που λαμβάνουν νέα χημειοθεραπεία για τον καρκίνο προστάτη
 7. HE 9A/14: Μια μελέτη αξιολόγησης του μικροπεριβάλλοντος του όγκου σε ασθενείς με ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη με οστικές μεταστάσεις, οι οποίοι λαμβάνουν χημειοθεραπεία με καμπαζιταξέλη

CSTI571BGR07: Προοπτική, πολυκεντρική, εθνική μελέτη παρατήρησης φάσης IV για την εκτίμηση της επιβίωσης χωρίς υποτροπή και της ασφάλειας του imatinib ως επικουρική θεραπεία ασθενών με στρωματικό όγκο του γαστρεντερικού στην Ελλάδα

 1. 1200.43: Τυχαιοποιημένη μελέτη ανοιχτής επισήμανσης φάσης III για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της από του στόματος χορηγούμενης αφατινίμπης (afatinib) (BIBW 2992) έναντι ενδοφλέβιας μεθοτρεξάτης σε ασθενείς με υποτροπιάζων ή/και μεταστατικό πλακώδες καρκίνωμα στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου οι οποίοι εμφανίζουν εξέλιξη της νόσου μετά από θεραπεία με βάση την πλατίνα
 2. 1200.131: Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo), για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ουσίας αφατινίμπη (afatinib) (BIBW 2992) ως επικουρική θεραπεία μετά από χημειο-ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με πρωτοπαθές ανεγχείρητο τοποπεριοχικά προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα σταδίου III, IVa ή IVb, στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου
 3. REO-018: Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη προσαρμογής δύο σταδίων φάσης 3 για την εκτίμηση της ενδοφλέβιας χορήγησης REOLYSIN® (στέλεχος Dearing ρεοϊού τύπου 3) σε συνδυασμό με πακλιταξέλη και καρβοπλατίνη έναντι χημειοθεραπείας μόνο σε ασθενείς με μεταστατικό ή υποτροπιάζον ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα της κεφαλής και του τραχήλου οι οποίοι παρουσίασαν πρόοδο νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από προηγούμενη χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα
 4. EGF102988: Μία Τυχαιοποιημένη, Διπλή-Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Πολυκεντρική Μελέτη Φάσης III της Μετεγχειρητικής Επικουρικής Λαπατινίμπης ή του Εικονικού Φαρμάκου και της Ταυτόχρονης Χημειοακτινοθεραπείας, ακολουθούμενης από Συντηρητική Μονοθεραπεία με Λαπατινίμπη ή Εικονικό φάρμακο σε Ασθενείς υψηλού κινδύνου με Εκτομηθέν Ακανθοκυτταρικό Καρκίνωμα Κεφαλής και Τραχήλου (SCCHN).
 5. 1839IL/0704: Μία Τυχαιοποιημένη, Στρωματοποιημένη, Παραλλήλων Ομάδων, Πολυκεντρική, Συγκριτική, Μελέτη Φάσης ΙΙΙ, του Φαρμάκου ZD1839 (IRESSA) σε δόσεις 250MG και 500MG, σε Σύγκριση με τη Μεθοτρεξάτη σε ασθενείς που είχαν στο παρελθόν λάβει θεραπεία για καρκίνο κεφαλής και τραχήλου από πλακώδες επιθήλιο
 6. ΗΕ 5A/15: Μελέτη φάσης ΙΙ (παραθύρου) προεγχειρητικής χορήγησης olaparib με ή χωρίς cisplatin σε ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένο χειρουργήσιμο πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής- τραχήλου
 7. KESTREL D419LC00001: (MEDI4736 (Durvalumab) & Tremelimumab) για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ασθενών με υποτροπιάζονται ή μεταστατικό εκ Πλακωδών κυττάρων, καρκίνωμα Κεφαλής και Τραχήλου
 8. D4193R00002 / SUPREME: Μία αναδρομική μελέτη κοόρτης του PD-L1 σε υποτροπιάζον και μεταστατικό καρκίνωμα εκ πλακωδών επιθηλίων κεφαλής και τραχήλου (SCCHN)
 9. Β9991016: ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΔΙΠΛΑ ΤΥΦΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ 3 ΤΗΣ ΑΒΕΛΟΥΜΑΜΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΧΗΜΕΙΟΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΣΙΣΠΛΑΤΙΝΗ ΣΥΝ ΡΙΖΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) ΕΝΑΝΤΙ ΧΗΜΕΙΟΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΕΚ ΠΛΑΚΩΔΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
 1. MEK115306: Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης ΙΙΙ,  σύγκρισης του συνδυασμού του αναστολέα BRAF, νταμπραφενίμπη και του αναστολέα MEK, τραμετιμπίνη  έναντι του συνδυασμού νταμπραφενίμπης και εικονικού φαρμάκου ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με ανεγχείρητο (Στάδιο ΙΙΙc) ή μεταστατικό (Στάδιο IV) δερματικό μελάνωμα θετικό στην μετάλλαξη BRAF V600E/K
 2. MEK114267: Τυχαιοποιημένη, ανοικτή, Φάσης ΙΙΙ μελέτη σύγκρισης του GSK1120212 έναντι της χημειοθεραπείας σε ασθενείς με προχωρημένο ή μεταστατικό μελάνωμα, θετικό για τη μετάλλαξη BRAF V600E/K
 3. COMBI-AD: A Phase III Randomized Double Blind Study of Dabrafenib (GSK2118436) in COMBInation With Trametinib (GSK1120212) Versus Two Placebos in the ADjuvant Treatment of High-risk BRAF V600 Mutation-positive Melanoma After Surgical Resection
 4. AB08026: Mία προοπτική πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτή, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο κλινική μελέτη δύο παραλλήλων ομάδων ασθενών, Φάσης ΙΙΙ, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μασιτινίμπης σε δόση 7.5 mg/kg/ημέρα έναντι της δακαρβαζίνης στη θεραπεία ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό μελάνωμα, σταδίου 3 ή 4, οι οποίοι φέρουν μετάλλαξη στην παραμεμβρανική περιοχή του υποδοχέα c-kit
 5. GO28397: Φάσης Ι, ανοικτής χορήγησης, πολυκεντρική, 3 περιόδων μελέτη σταθερής αλληλουχίας χορήγησης για τη διερεύνηση της επίδρασης της βεμουραφενίμπης στην φαρμακοκινητική μιας εφάπαξ δόσης ασενοκουμαρόλης σε ασθενείς με θετικό για τη μετάλλαξη BRAFV600 μεταστατικό κακόηθες μελάνωμα
 1. CC486-NPC-001: Μία Φάσης 2, πολυκεντρική, διεθνής, μονού σκέλους μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μονοθεραπείας CC-486 (Από του στόματος Αζακιτιδίνη) σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία
 1. ΗΕ 12/09: Κλινική δοκιμή φάσεως II χορήγησης capecitabine – bevacizumab ως θεραπεία 1ης γραμμής σε ασθενείς με καρκίνο άγνωστης πρωτοπαθούς εστίας (ΚΑΠΕ) πτωχής πρόγνωσης
 1. HE37/12: Κλινική δοκιμή φάσεως ΙΙ ενός σκέλους χορήγησης gemcitabine με pazopanib ως θεραπεία 1ης γραμμής σε ασθενείς με ανεγχείρητο τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του χοληφόρου δέντρου (χολαγγειοκαρκίνωμα και καρκίνωμα χοληδόχου κύστης
 1. Ανοικτή, ενός σκέλους, πολυκεντρική μελέτη της ασφάλειας της Ατεζολιζουμάμπης σε τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ουροθηλιακό ή μη-ουροθηλιακό καρκίνωμα του ουροποιητικού συστήματος.
 2. THOR – 42756493BLC3001: Μια μελέτη φάσης 3 για την ερδαφιτινίμπη συγκριτικά με την βινφλουνίνη ή τη δοσεταξέλη ή την πεμπρολιζουμάμπη σε ασθενείς με ουροθηλιακό καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και επιλεκτικές ανωμαλίες στο γονίδιο του υποδοχέα του ινοβλαστικού αυξητικού παράγοντα (FGFR)

>