ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Έρευνα της Δρ Ε. Φούντζηλα για τον καρκίνο του παγκρέατος

arthro-photo

Πρόσφατα δημοσιεύσαμε μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε χάρη στην αρμονική συνεργασία πολλών μελών της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας (HeCOG) σε 549 ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος. Σκοπός μας ήταν να χαρτογραφήσουμε…

Προεγχειρητική χορήγηση ανοσοθεραπείας σε ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού – υπάρχει όφελος;

arthro-photo

Πρόσφατα δημοσιεύσαμε την παρακάτω ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όπου αναλύονται τα δεδομένα μελετών που διερευνούν το όφελος προεγχειρητικής χορήγησης ανοσοθεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο μαστού. Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού είναι…

Ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί, αρκεί να μην εγκαταλείψεις τη μάχη!

arthro-photo

Ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί, αρκεί να μην εγκαταλείψεις τη μάχη! Αυτό είναι το μήνυμα του συγκινητικού βίντεο που ακολουθεί, το οποίο ετοίμασαν οι κόρες ασθενούς με καρκίνο του μαστού…

Παρουσίαση Έρευνας της Δρ Ε. Φούντζηλα στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρεντερολογικής Ογκολογίας

arthro-photo

Η Δρ Ε. Φούντζηλα παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρεντερολογικής Ογκολογίας (ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer) την εργασία της σχετικά με τη συχνότητα και την προγνωστική αξία κληρονομούμενων παθογόνων παραλλαγών που προδιαθέτουν…

Μελέτη για τον καρκίνο του μαστού

arthro-photo

Πρόσφατα δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα μίας μεγάλης μελέτης σε ασθενείς με καρκίνο μαστού που έφεραν κληρονομούμενες παθογόνες μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 1. Ο γονιδιακός έλεγχος είχε ολοκληρωθεί στο Εργαστήριο Μοριακής…

Άσκηση και Διατροφή

arthro-photo

Είναι πλέον δεδομένο ότι η άσκηση και διατροφή οδηγούν στη μείωση κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου αλλά και στη βελτίωση της πρόγνωσης ασθενών με καρκίνο [1-3]. Ένα σημαντικό ποσοστό των καρκίνων οφείλεται…

Πρωτοβουλία Ιατρικής Ακριβείας της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας

arthro-photo

Τις τελευταίες δεκαετίες, ραγδαίες εξελίξεις στη γενετική, με αποκορύφωμα την αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, οδήγησαν στην κατανόηση των διαδικασιών, τόσο βιολογικών όσο και γενετικών, που διέπουν την ανάπτυξη και την…

>